Axoft İşletme Yazılım Çözümleri
 

Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Kampanyalar
Fiyat Listeleri
Ticari YazılımlarExpand Ticari Yazılımlar
Eğitim Videoları
Sektörel ProgramlarExpand Sektörel Programlar
Ücretsiz ProgramlarExpand Ücretsiz Programlar
Teknik BilgilerExpand Teknik Bilgiler
Muhasebe RehberiExpand Muhasebe Rehberi
Referanslarımız
İletişim


Axoft Destek Sayfalarına Giriş

 

Telefon
444 26 54
 

 

 


  

 

Axoft Fatura Operasyonları Yönetim Programı

AXOFT
Fatura Genel Özellikleri

AXOFT Ticari Entegre Kullanıcı Girişi

Fatura Modülü ile yapılabilecekler

 • Dinamik olarak belge tipleri ve isimleri oluşturulabilir
 • Fatura/İrsaliye, Sipariş, Talep/Teklif belgeleri dinamik olarak tanımlanabilir.
 • AXOFT Ticari giriş seviyesinde, Fatura, İrsaliye, Depo Transfer işlemlerini destekler.
 • Belge tiplerinde Döviz Uygulaması desteklenir.
 • KDV hesaplaması belge bazında tanımlanabilir.
 • Belge numaraları isteğe bağlı olarak, belge tipi bazında sıradan numara verilebilir.
 • Yeminli uygulamasında, karşıt inceleme kapsamına olan belgeler ayrıca takip edilebilir.
 • Taşımacılık, Tevkifat, Tahsilat, İhracat ve Döviz alım belgeleri opsiyonel olarak desteklenebilir.
 • Fatura, İrsaliye, Sipariş, Talep, Teklif ortak özellikleri;
  • Vade Tarihi Takibi ve Değiştirme yapılıp yaplımayacağı.
  • Belge ek bilgilerinde, Kalem Özet ve Ek Bilgi girişi özelliği
  • KDV detayının ekranda görünebilmesi. Böylece aynı fatura içinde farklı KDV oranlarında stok kalemi varsa kdv dağılımlarının ekranda anlık görünmesi sağlanır.
  • Belgelerde genelde KDV dahil ise, ön değer olarak KDV dahil hesaplamanın yapılması.
  • Kalite Kontrol uygulaması ile, alış ve satış belgelerinin kalem kayıtlarında Kalite değerlerinin girilebilmesi sağlanır.
  • Bina uygulaması ile, inşaat ve taahhüt işletmelerinde fatura, irsaliye, teklif belgelerinde bina bağlantısı cariden bağımsız olarak yapılabilmektedir.
  • Cep depo uygulaması, işletme içinde merkez şube yada diğer şubelerde kullanılan ve stok giriş/çıkışlarının bağımsız olarak yapılması durumunda lokal depo bazında bakiye takibine imkan tanır.
  • Belge içinde farklı döviz birimleri ile çalışan stok fiyatlandırması kullanıldığında, toplam döviz bedelleri fatura genel toplamında TL yanında ayrıca görüntülenebilir.
  • KDV dahil belge oluşturulurken fatura kaleminde, isteğe bağlı olarak iskontolardan önce KDV değerinin düşülmesi sağlanabilir.
  • Fatura ve diğer belgelerde isteğe bağlı olarak Plasiyer takibi yapılabilir
  • Fatura ara toplam değerine alt iskonto uygulaması isteğe bağlı olarak açılabilir.
  • Fatura genel toplam değeri cari hesaba vadele bölünerek atılabilir.
  • Tüm belge tiplerinde (Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif) tutar cariye isteğe bağlı olarak işlenebilir yada işlenmez.
  • Kapalı fatura isteğe bağlı olarak, kasa kayıtlarına işlenebilir.
  • Kapalı faturanın kasaya işlenmesi durumunda hangi kasaya kayıt yapılacağı seçenekli olarak sorulur.
  • Tüm belgeler için detay tip sorgulaması isteğe bağlı olarak yapılır.
  • Garanti uygulaması desteklenir. Buna göre, fatura bazında satışı yapılan ürünler için genel garanti takibi yapılabilir.
  • Fatura bilgileri ile birlikte, satış sonrası Teslimat yada Montaj hizmeti var ise isteğe bağlı olarak sorgulanabilir.
  • Belge kalemlerinde tekrar eden stok kodu olması durumunda sistem otomatik olarak bunu kontrol ederek, aynı stok için tekrar girişi engelleyebilir.
  • Seri uygulaması tüm belgeler için satır bazında her stok için sorulabilir.seri bilgileri daha sonra, Teknik Servis hizmetlerinde kullanılabilir.
  • Fatura bazında valör hesaplaması isteğe bağlı olarak açılabilir.
  • Alış/Satış fiyatlarından hangisinin kullanılacağı, belge tiplerinden bağımsız olarak kullanıcı tarafından belirlenebilir.
  • Faturada ödemelerin nasıl yapılacağı üst bilgi bazında sorgulanabilir.
  • Belge adımlarına bağlı olarak, sipariş ve teklif bilgileri fatura yada irsaliye girişinde sorgulanabilir.
  • Konfigürasyon uygulaması ile, belge kalemlerinin girişinde önce grup tanımları sorgulanabilir. Örneğin bilgisayar satışı yapan bir işletmede önce ana kartlar grup olarak seçilir daha sonra hangi ana kart satılıyor ise o stok faturaya eklenebilir.
  • Satış belgelerinde satışı yapılan ürünlerin toplamına ait, maliyet fiyatları isteğe bağlı olarak anlık olarak görülebilir. Böylece teklif hazırlanırken satış yada teklif tutarının yanında satışı yapılan ürünlerin maliyet toplamıda kontrol edilebilir.
  • Belge Maliyet değerinin izlenmesi durumunda stok kartındaki hangi fiyatın kullanılacağı seçenek olarak sorulur.
  • Döviz uygulamasının aktif olması halinde, genelde faturaların ve diğer belgelerin hangi döviz biriminde gösterileceği ön değer olarak seçilebilir.
  • Satış faturası ve irsaliyesi girişinde eksi bakiye durumdan kalemin seçilmesi engellenebilir. Böylece elde olmayan stok için çıkış işlemi yapılamaz ve giriş  maliyetlerinin tutarlı olması sağlanabilir.
  • Tüm belgelerin listelenmesinde hangi sıralamanın kullanılması istendiği seçenkleri bağlı olarak değişebilir. Böylece, ana ekranda son girilen belgeler yada sıra numarasına göre belge listesi gelebilir.
  •  

Kalemler bazında uygulama seçenekleri;

 

  • Tüm belgelerin kalem girişlerinde farklı lokal/cep depo sorgulaması yapılabilir.
  • Farklı ölçü birimlerinde kalem girişi satır bazında sorgulanabilir. Örneğin; ADET takip edilen bir ürünün KOLI içi adetleri tanımlanarak, koli biriminde girişi yapılabilir ve ADET değerleri ile saklanabilir.
  • Satır bazında KDV oranları otomatik gelir. Kullanıcı isteğine bağlı olarak her kalemde KDV oranını elle girebilir.
  • Mal fazlası uygulaması kullanan işletmeler alış ve satış belgelerinde mal fazlası miktarlarını ürün bazında girebilirler. Bu durumda net maliyet rakamları mal fazlası dikkate alınarak hesaplanır.
  • Her kalem kaydında ek olarak kullanıcı girişine açık özel açıklama sahaları açılabilir.
  • Ürün bazında kalite kontrol bilgisi isteğe bağlı olarak sorgulanabilir.
  • Ürün bazında garanti bilgisi sorulabilir. Böylece, birkaç farklı üründen oluşan fatura kalemlerinde her ürün için ayrı garanti takibi yapılabilir.
  • Satır bazında verilen ürün fiyatlarında, verilen fiyatın stok kartındaki başka bir fiyat sahası ile karşılatırılarak bu fiyatın altında olması durumunda kaydın durudurulması yada kullanıcının uyarılması sağlanabilir.
  • Satır bazında 4 adete kadar iskonto sorgulanabilir.
  • Her kalem için vade günü değeri girilebilir, stok bazındaki vade gün değerlerine göre, fatura vade tarihi otomatik olarak hesaplanabilir.
  • Satır bazında yapılan iskonto ve mal fazlası bilgileri girişinden sonra net rakam görülebilir.
  • Kalem girişinde tutar değerinden net fiyatın hesaplanması isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
  • Satır bazında ölçü birimi sorgulanabilir, seçenek kapalı olması durumunda stok kartındaki ölçü birimi kullanılır.
  • Kalem bazında miktar bilgisinin yanında isteğe göre ADET sorgulanabilir. Böylece ana ölçü birimi yanında 2. ölçü değeri sorgulanmış olur. (Cam için mtül, yada halı için mkare bilgisi gibi)
  • Satır bazında döviz birimi isteğe bağlı olarak sorgulanabilir.
  • Başka belgelerden dönüşümlerde, gelen değerlerin değiştirilip-değiştirlmeyeceği seçenege bağlıdır. Örneğin siparişte verilen miktar ve fiyat bilgileri faturada değiştirilemez.
  • Satır bazında hangi fiyatın kullanılacağı önceden belirlenebilir.
  • Kalem girişi yapılırken, satırın KDV dahil tutarı isteğe bağlı olarak görülebilir.
  • Satır bazında sipariş/bağlantı bilgisi sorgulanabilir.
  • Kalem listesinin içinde isteğe bağlı olarak ürünlerin barkod bilgileri listelenebilir.
  • Hızlı kalem girişi için miktara sabit değer atanması sağlanabilir.
  • Kalem girişinde girilen fiyatın belirli bir fiyatın üstünde olması stok kartındaki belirlenmiş olan fiyat baz alınarak engellenebilir.
  • Önceden belirlenecek satır bazı fiyat kodu bilgisi isteğe bağlı olarak kalem girişinde de sorgulanabilir.
Fatura Nedir

Fatura Nedir?
 

Faturanın tanımı:
Fatura satılan emtia veya yapılan işi karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir.

Faturanın şekli:
Faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.

 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır)

 

           Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak 
üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. İrsaliyelerde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere faturanın şekli ile ilgili düzenlemelere ve faturanın nizamında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde ve faturanın nizamında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde düzenlenmesi gerekir. Satılan malın teslim
tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

 

Fatura satılan emtia veya yapılan işi karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir.
Ana Sayfa | Kampanyalar  | Fiyat Listeleri  | Ticari Yazılımlar  | Eğitim Videoları  | Sektörel Programlar  | Ücretsiz Programlar  | Teknik Bilgiler  | Muhasebe Rehberi  | Referanslarımız  | İletişim